BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO - MEDIC CẦN THƠ

ĐĂNG KÝ XÉT NGHIỆM TRỰC TUYẾN

TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Quý khách hàng nhập mã số bệnh nhân và số ID xét nghiệm
để tra cứu kết quả xét nghiệm


Tra cứu kết quả