BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO - MEDIC CẦN THƠ

ĐĂNG KÝ XÉT NGHIỆM TRỰC TUYẾN

TKQXN

TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Quý khách hàng nhập mã số bệnh nhân và số ID xét nghiệm
để tra cứu kết quả xét nghiệm


Tra cứu kết quả

ĐĂNG KÝ XÉT NGHIỆM

Vui lòng nhập mã số bệnh nhân và mật khẩu của bạn để đăng nhập vào hệ thống
đăng ký xét nghiệm trực tuyến


Đăng nhập Đăng ký